ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5-2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5-2019

Η  υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 18/10/2019  έως 27/10/2019

(τελευταία εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 25 /10,  στα γραφεία της ΔΗΚΕΧ της οδού Ριζαρίου από  τις 10.00 έως 13.00)

Πλήρης ανακοίνωση στο παρακάτω Link:

ΣΟΧ 5 ΑΣΕΠ