ΔΗ.Κ.Ε.Χ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

  • Δίνει στο παιδί την αίσθηση ελευθερίας
  • Εξελίσσει τις αισθήσεις και καλλιεργεί την φαντασία του
  • Αναπτύσσει την δημιουργικότητά του
  • Διοχετεύει την ενεργητικότητά του
  • Βελτιώνει τις κινητικές του δεξιότητες
  • Καλλιεργεί την σωματική του δύναμη
  • Αναπτύσσει το ομαδικό πνεύμα και την συνεργασία
  • Αναπτύσσει την εξερευνητική διάθεση και την ικανότητα για μάθηση
  • Το βοηθά να εξωτερικεύσει τον εσωτερικό του κόσμο
  • Το βοηθά να ξεφύγει από το φορτωμένο του πρόγραμμα