ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ

Σύμφωνα με την απόφαση 101/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, η συγκρότηση σε σώμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΚΕ.Χ έχει ως εξής:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Αναπληρωτής

1

Χρύσης Κλέαρχος

Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Γιώργος

2

Γδύσης Ευστράτιος

Αντιπρόεδρος

Συριώδης Σωκράτης

3

Καλκούνη Ευαγγελία 

Μέλος

Καρατζάς Κωνσταντίνος

4

Ποταμούση Παρασκευή

Μέλος

Ζουμίδης Σταμάτιος

5

Αφενδούλης Κυριάκος

Μέλος

Μαρτάκης Νικόλαος

6

Καλαγκιάς  Αντώνιος

Μέλος

Λαμπρινούδης Πολύδωρος

7

Φύλλας Αδαμάντιος

Μέλος

Σταματουλάκη Αλεξάνδρα

8

Μελιντζάνης Μιχαήλ (δημότης)

Μέλος

Αργυρώ Λάρδα

9

Κοντούδης Μιχαήλ (δημότης)

Μέλος

Βασιλάκης Θεόδωρος

10

Γατανά Σοφία (ΑΔΕΔΥ)

Μέλος

Παμπουρτζή Πολυξένη

11

Σιδεράτου Δέσποινα (εργαζόμενη ΔΗ.Κ.Ε.Χ.)

Μέλος

Αμέντα Ελένη