ΔΗ.Κ.Ε.Χ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Χ

 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, της τρίτης ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών κέντρων και ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, δομών «Βοήθειας  στο σπίτι» και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων (Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής)

 • Η παροχή υπηρεσίας φύλαξης, κάλυψης, προστασίας δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, πληροφόρησης εκπαίδευσης σε άτομα προσχολικής ηλικίας.

 • Η έκδοση πληροφοριακού υλικού  και γενικά εκδόσεων  για την ενημέρωση των κατοίκων  του Δήμου  σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες

 • Η ίδρυση , συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς και εξυπηρετούν την κοινωνική πολιτική του Δήμου.

 • Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

 • Η παροχή υπηρεσίας  φύλαξης, κάλυψης προστασίας , δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, πληροφόρησης, εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

 • Η οργάνωση  περιβαλλοντικών προγραμμάτων

 • Η οργάνωση  και λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου

 • Η συμμετοχή στο έργο της συγκοινωνιακής  εξυπηρέτησης των δημοτών, η διενέργεια μεταφοράς για την μετακίνηση κατοίκων εντός των ορίων της εδαφικής  περιφέρειας του Δήμου καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες του τοπικού πληθυσμού που χρήζουν ανάγκης μεταφοράς ΑΜΕΑ, τρίτη ηλικία, μαθητές  και γενικά κάτοικοι που δεν εξυπηρετούνται από τις γραμμές των αστικών συγκοινωνιών.

 • Η ευαισθητοποίηση  των δημοτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, η προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Η εκμετάλλευση υδροθεραπευτηρίων και ιαματικών πηγών

 • Η εκμετάλλευση ανοικτών θεάτρων και άλλων υποδομών

 • Η υλοποίηση προγραμμάτων που ανατίθενται από τον Δήμο