Σεμινάριο με θέμα «Αντισεισμική Προστασία Παιδικών Σταθμών» Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο με θέμα «Αντισεισμική Προστασία Παιδικών Σταθμών»

Tο Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Αντισεισμικού  Σχεδιασμού  &  Προστασίας  (Ο.Α.Σ.Π.)  και  τις  Διευθύνσεις  της  Πρωτοβάθμιας  και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ν. Χίου  διοργανώνουν τα παρακάτω, εκπαιδευτικά σεμινάρια αντισεισμικής Προστασίας:


ΟΑΣΠ παιδικοί ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΑ)