ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΗΦΗ 5/10/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ.pdf