ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ”ΜΑΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ” ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ 19/4/2022

  1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                                                                                                                        https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/04/ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-1.pdf
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1                                                                                                                                                                               https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/04/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ-1.pdf
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                                                                                                                                                             https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/04/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-1.pdf
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕ/ΤΕ                                                                                                                                                                     https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/04/ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΕ-ΤΕ.pdf
  5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΕ/ΔΕ                                                                                                                                                                   https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/04/ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΕ-ΔΕ.pdf