ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ “Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης βρεφών (βρεφικές πάνες-μωρομάντιλα)”

Χίος, 6 Φεβρουαρίου 2020 Αριθ. πρωτ. :309

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΧΙΟΥ
(ΔΗ.Κ.Ε.Χ.)
Ταχ. Δ/νση: Ριζαρίου & Πασπάτη
Ταχ. Κώδικας: 82 100, Χίος
Πληροφορίες: Κ.Κουγιούλη
Τηλέφωνο: 22713-50088
FAX: 2271350089
e-mail: dikeh@chios.gov.gr

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: “Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης βρεφών (βρεφικές πάνες-μωρομάντιλα)”, για το έτος 2020 για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών της σταθμών: Νερομπογιές και Νότες και Γλυκό μου Μανταρίνι.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού κάθε δομής) και η δαπάνη της δε θα υπερβαίνει το ποσό των 6.400,00 ευρώ με ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της ΔΗΚΕΧ οικ. Έτους 2020 και συγκεκριμένα στους κωδικούς:

64.08.82.02

Λοιπά Υλικά άμεσης ανάλωσης βρεφών ΒΝΣ ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΕΣ

3.200,00

64.08.82.03

Λοιπά Υλικά άμεσης ανάλωσης βρεφών ΒΝΣ ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ

3.200,00

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Ριζαρίου & Πασπάτη μέχρι και την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. και η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1) Την οικονομική προσφορά

2) Ασφαλιστική ενημερότητα

3) Φορολογική ενημερότητα

4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271350088

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ

ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Λήψη εντύπων προσφοράς στους παρακάτω συνδέσμους:
“Βρεφικές Πάνες – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”

“Βρεφικές Πάνες – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ”