ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 20/4/2021

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/04/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf

  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/04/τεχνικη-περιγραφη.pdf