ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΙΘ ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ 23/6/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΚΕΧ-ΣΟΧ-ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ.pdf

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ):

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ.pdf

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ:

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.pdf