Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, ψυχική νόσο, νοητική υστέρηση. Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Υλοποιείται με ευθύνη των δήμων και κοινοτήτων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σπίτι των πολιτών.

Παρέχει, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και ειδικούς επιστήμονες, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και οικιακούς βοηθούς

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σ’ αυτούς που: α) δεν εξυπηρετούνται πλήρως, β) χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, γ) διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένοι και δ) δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Στη Χίο απασχολούνται 37 εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και ωφελούνται 528 άτομα.

τηλέφωνο επικοινωνίας ΔΗ.ΚΕΧ

22713-51752