ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3/2021 29/10/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ3/2021

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ3/2021

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.pdf