ΔΗ.Κ.Ε.Χ

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καμποχώρων

Το θέμα της Κυκλοφοριακής Αγωγής αποτελεί προτεραιότητα  για τον  Δήμο Χίου. Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στον Δαφνώνα  ιδρύθηκε με στόχο την εκπαίδευση και ψυχαγωγία σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής  των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση στην ορθή απόκτηση οδικής συμπεριφοράς, και γενικά με την προώθηση και καλλιέργεια θετικών προτύπων κυκλοφοριακής κουλτούρας.

Οι μαθητές, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των παιδαγωγών με την βιωματική μάθηση, αντιλαμβάνονται  τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής συμμετέχοντας ενεργά και διδάσκονται πώς να κυκλοφορούν ως πεζοί με ασφάλεια στην πόλη.

Το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 1 ώρα, το πάρκο διαθέτει ποδήλατα και αυτοκινητάκια και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 30 μαθητές. Τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από τους εκπαιδευτικούς και να έχουν έγγραφη συγκατάθεση με υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς προς το σχολείο.