ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 4/4/2022

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/04/texniki-perigrafi.pdf

2.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/04/prosklisi-prosforas-gia-panes.pdf

3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/04/edipo-prosforas.pdf