ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 23/2/2022

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/02/prosklisi.pdf

2.ΤΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/02/texniki-perigrafi.pdf

3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/02/entipo-prosforas.pdf