ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ”16/3/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/03/prosklisi-gia-prosfora.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/03/entipo-prosforas.pdf

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2022/03/texniki-perigrafi.pdf