ΔΗ.ΚΕ.Χ: Εγγραφές Βρεφών & Νηπίων

 

                                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου προσκαλεί τις μητέρες βρεφών και νηπίων που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις  εγγραφής των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, να καταθέσουν εφόσον επιθυμούν αίτημα εγγραφής στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Ριζαρίου και Πασπάτη  από την Τρίτη 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.00

Η αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) θα συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Βεβαίωση εργασίας.
  4. Ιατρική βεβαίωση από τον παιδίατρο μαζί με φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού
  5. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και του εντύπου Ε9.
  6. Σε περίπτωση που μέλος της οικογένειας υπάγεται στην κατηγορία ΑΜΕΑ, θα προσκομισθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Προβλέπεται η κάλυψη  10 θέσεων βρεφών και νηπίων σε όποιον σταθμό της επιχείρησης υπάρχουν κενά.

Η μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

       1

Μονογονεϊκή οικογένεια

50

       2

Οικογένεια με μέλος Αμεα (πάνω από 67%)

20

       3

Ανήλικα τέκνα (για κάθε ανήλικο τέκνο)

 5

       4

Αδέλφια (το ένα παιδί φιλοξενείται ήδη στο σταθμό)

20

Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ(ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα)

ΜΟΡΙΑ

       1

Μέχρι 6.000,00 ευρώ

40

       2

Από 6.001,00 έως 18.000,00 ευρώ

35

       3

Από 18.001,00 έως 34.000,00 ευρώ

30

       4

Από 34001,00 έως 46.000,00 ευρώ

25

       5

Από 46.001,00 ευρώ και πάνω

20

Γ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΡΙΑ

      1

Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς

60

      2

Εργαζόμενος ένας γονιός

30

   

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ

 

 

 

                                                                                  ΚΛΕΑΡΧΟΣ  ΧΡΥΣΗΣ