ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΗΦΗ 8/9/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2021

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/09/ΑΝ.-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ-Δ.-XIOY-ΣΟΧ2-2021-ΚΗΦΗ-ΑΣΕΠ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/09/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/09/ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ.pdf

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

https://dikex.gr/wp-content/uploads/2021/09/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΤΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΣΟΧ2-2021.pdf