Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΗΚΕΧ (ΚΔΑΠ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ) ενισχύεται με μία νέα δραστηριότητα της σύγχρονης εκπαίδευσης. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 17:00-18:30 μ.μ. θα πραγματοποιούνται στο ΚΔΑΠ για τα παιδιά του Κέντρου, εργαστήρια Ρομποτικής σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ.                                        Σκοπός των εργαστηρίων είναι η εξοικείωση των παιδιών με τους όρους της Ρομποτικής και εν συνεχεία η απόκτηση πειραματικής εμπειρίας. Το πρώτο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.