Αναστέλλεται η λειτουργία του ΚΔΑΠ “ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ” της ΔΗ.Κ.Ε.Χ για το χρονικό διάστημα ισχύος της με Α.Π. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής απόφασης ,και συγκεκριμένα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.